Nơi tập hợp các tin tức của City Real – Đơn vị được phát triển trên nền tảng vững vàng của Tập đoàn Đất Xanh và Tổng công ty Đất Xanh Miền Nam từ năm 2003. Kế thừa bề dày kinh nghiệm, cũng như không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới nhất trong việc phát triển và phân phối các dự án, với hiệu quả đã được chứng minh qua việc luôn dẫn đầu toàn hệ thống trong thời gian vừa qua.