GIỚI THIỆU - City Real

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CITY REAL

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real có tiền thân là Đất Xanh City trực thuộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam, là đơn vị luôn dẫn đầu hệ thống về khả năng phân phối dự án của hệ thống

LÃNH ĐẠO KHỐI
KINH DOANH TIẾP THỊ

LÊ HUY DUẨN

GIÁM ĐỐC SÀN 5

NGUYỄN THỊ HOÀNG MY

GIÁM ĐỐC SÀN 6

NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC SÀN 8

PHẠM MINH TUỆ

GIÁM ĐỐC SÀN 9

PHẠM THÁI DƯƠNG

GIÁM ĐỐC SÀN 2 - ĐỒNG NAI

LÊ VĂN THUẬN

GIÁM ĐỐC TTGD ĐỒNG NAI

HOÀNG QUANG HUY

GIÁM ĐỐC SÀN 1 - ĐỒNG NAI

TOP