GIỚI THIỆU - City Real

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CITY REAL

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real có tiền thân là Đất Xanh City trực thuộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam, là đơn vị luôn dẫn đầu hệ thống về khả năng phân phối dự án của hệ thống

LÃNH ĐẠO KHỐI
KINH DOANH TIẾP THỊ

LÊ HUY DUẨN

GIÁM ĐỐC SÀN 1

PHAN CÔNG NGHỊ

GIÁM ĐỐC SÀN 2

NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC SÀN 3

NGUYỄN TRƯỜNG THỦY

GIÁM ĐỐC SÀN ĐỒNG NAI

TOP