Lễ ký kết hợp tác chiến lược chuyển đổi số và kickoff hệ thống phần mềm IMS giữa Đất Xanh Miền Bắc và Đất Xanh Miền Nam - City Real

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ & KICKOFF HỆ THỐNG PHẦN MỀM IMS GIỮA ĐẤT XANH MIỀN BẮC VÀ ĐẤT XANH MIỀN NAM

TIN CITY REAL - Thứ 6, 23/4/2021

TOP