Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản - City Real

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đào tạo và phát triển là phương châm của City Real nhằm tạo ra những nhân tài, những nhà quản lý tài ba.
Những ngày đầu đến với City Real, bạn sẽ được tham gia vào lớp huấn luyện hội nhập cùng những giảng viên là Ban lãnh đạo của công ty.
Bên cạnh đó công ty còn tổ chức các lớp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp được tổ chức theo định kỳ trong và ngoài nước nhằm bổ sung và nâng cao chuyên môn cho nhân viên và đào tạo cán bộ quản lý kế thừa.

TOP